Faaliyet Alanlarımız

Severek Yaptığımız Alanları Ayırıyoruz.

Bir İşte İyiseniz Uygulamaya Geçmelisiniz.

MİMARLIK

İçinde yaşayabildiğimiz, kaçınılmaz sanat olarak kısaca adlandırılan ve hayatımızın her evresini şekillendiren ve bizlerle birlikte yaşayıp gelişen bir unsurdur mimari. Mimarlık tarihinin önemli mimarlarından Louis Kahn’ın değindiği gibi doğanın yapamadığını yapma becerisidir mimarlık. Bu doğrultuda en güzel ve hiçbir kültürel farklılık gözetmeden herkesin deneyimleyebildiği bu sanat dalını icra ediyoruz. Hayatı kolaylaştıran, barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerin sürdürülebilmesi için gerekli mekânları, belli işlevsel unsurlar doğrultusunda ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik bakış açısı ile inşa ediyoruz. Kısaca yapıları ve fiziksel çevreyi inşa etme ve tasarlama sanat ve bilimini icra ediyoruz. Tasarımdan uygulamaya; proje yönetimi, bütçe ve maliyet analizleri, kontrolörlük,  müteahhitlik, proje danışmanlık gibi mimarlık ve bu alana bağlı hizmetler bütününü sunmaktayız.

İÇ MİMARİ ve ÇEVRESEL TASARIM

Tüm diğer tasarım disiplinleri düşünüldüğünde içinde barındırdığı çok sayıda alt disiplinin bir bütünü olan iç mimarlık, mimarlık hizmetleri neticesinde ortaya çıkan yapının iç mekân tasarımlarının alanda yetkin bir içmimar tarafından mekân gereksinimleri ve kullanım amaçları dikkate alınarak tasarlanmasıdır. İçmimarlık mekan tasarımı ve mimari uygulamalar arsında köprü görevi üstlenirken çoğunlukla karmaşık yapısal, çevresel, hizmete yönelik ve mekanın algısına yönelik problemlerle uğraşır. İçmimari çalışmalar neticesinde ele alınan iç mekân o yapının önemli bir parçası haline gelebilir, yapının anlamını yeniden ele alarak, yapının katma değerini yükselterek ve oraya önem katabilir. Vitruvius’un “işlevsellik, sağlamlık ve güzellik” deyişi içmimarlık hizmetlerinin temelini teşkil etmektedir. İç mekân tasarımı mekânsal hacme müdahale ederek tasarımcıya özgün öğelerin ile mobilyadan duvar yüzeylerine kadar tüm mekânın işlenmesi ile farklı kimlik ve atmosfere sahip ortamlar yaratılmasıyla ilgilenen disiplinler arası bir uygulamadır.  İç mekânın bulunduğu konum ve yakın çevre unsurları iç mekânın ağır basan unsurlarından biri olduğu için çevresel tasarım bu hizmet kolunun bir alt başlığıdır.

DEKORASYON

Dekorasyon, her ne kadar içmimari hizmetler ile çokça karıştırılıyor olsa da iç mekânları mevcut mimariye müdahale etmeden işlev gören bir karakter oluşturacak şekilde yeniden düzenleme ve yorumlama yaklaşımıdır. Dekorasyon hizmetleri bünyesinde yüzey dokusu, bezeme, mobilya, döşemelik kumaş, aydınlatma ve malzeme gibi konular ele alınır. Konut, otel ve restoranların yeniden yorumlanması bu tarz hizmete örnektir.

YÜKLENİCİ ve UYGULAMA HİZMETLERİ

Mimari ve içmimari tasarım ve projelendirme süreçlerinin yanı sıra mühendislik hesapları ve proje süreçleri tamamlanmış yapıların hayata geçirilmesi için çok sayıda mimari ve mühendislik hizmetinin orkestra ahengi ile bir arada çalışması adına sunulan hizmet türüdür. İnşa edilmesi planlanan yapı ya da mekânın ihtiyaç ve gereklilikleri tamamlanan projeler uyarınca analiz edilir ve alanında yetkin çözüm ortağı kuruluşlar ile bir araya gelerek gerekli çalışmalar yapılır. Mimar ve içmimarın adeta orkestra şefi görevini icra edeceği farklı mimari ve mühendislik hizmetlerinin bir arada çalışacağı “yüklenici ve uygulama hizmetleri” bütününde zaman-kalite-finansal açıdan en etkili sonucun hedeflendiği hassas bir sürecin ön adıdır. Yapıya dair inşa süreci gün gün programlanır, çözüm ortağı kuruluşlar belirlenir, projeler tek tek çözüm ortakları ile irdelenir,  malzeme ve donanım tedarik süreleri ve ihtiyaç günleri netleştirilerek detaylı şantiye takvimi oluşturulur. İhtiyaç duyulduğunda bu hizmet kapsamında şantiye şeflik görevi de ekiplerimizce üstlenilmektedir.

ISI YALITIM UYGULAMALARI VE DANIŞMANLIĞI

Erdemli Mimarlık’ın on yıllara dayanan geçmişinde finansal ortağı olarak tasarım, üretim ve uygulama süreçlerinde etkin rol oynadığı genleştirilmiş polistiren bazlı ısı yalıtım ve ısıl konfor ekipmanları endüstriyel üretimi sayesinde elde edilen deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan hizmet türüdür.  Isıl konforun git gide önem kazandığı günümüzde doğru ısı yalıtımı için uygulama ve danışmanlık hizmetleri yanı sıra ısıl konforun arttırılması amaçlı üretim odaklı olduğu hammadde ve mamül maddenin ötesinde farklı malzemeler ile AR-GE projeleri kapsamında yapı malzemesi tasarım, üretim ve uygulama danışmanlığı hizmetleri bütünüdür.

CEPHE TASARIM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Günümüzde ısı yalıtım önlemleri alınmamış yapı stokunun fazlalığı ve bu yapıların büyük bir çoğunluğunun konut amaçlı kullanılıyor olması mevcut yapılar üzerine gerekli ısıl konforun sağlanması için çeşitli imalatların yapılmasını gündeme getirmektedir. Isıl konforun arttırılması amaçlı uygulamalar çerçevesinde yapılacak müdahalelerin yapı ve çevre estetiği gözetilerek belli mimari ve mühendislik disiplinleri çerçevesinde teknik ve estetik açıdan uygun malzemeler tercih edilerek yorumlanması ve tasarlanması “cephe tasarım ve danışmanlık hizmetleri” bütününü oluşturmaktadır. Eski yapı stokunun yanı sıra her ne kadar mimari projelendirme süreci tamamlanmış olsa da etkin bir cephe çalışması yapılmamış olan yeni projeler içinde yapının görsel zenginliğini arttırarak kullanıcıların görsel zevklerine hitap edecek, albenisi yüksek yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Görsel unsurların dışında yapı cephelerinin bulundukları iklim ve coğrafi koşullar neticesinde uyum sağlamaları ya da karşı koymaları gereken unsurlar değerlendirilerek hem yapı ömrünü uzatacak hem de iç mekân konforunu arttıracak önlemlerin alınması da hedeflenmektedir.

YAPI VE MEKÂN AKUSTİĞİ TASARIM, PROJE, ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Akustik, kısaca ses üzerine çalışmaların ortaya konduğu bir bilim dalıdır. Akustik biliminin üzerinde çalıştığı ses herhangi bir ortamda çok hızlı bir şekilde değişen basınç dalgalarıdır. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz etkileyen fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştirerek önemli bir çevre kirliliği oluşturan yapısal olarak düzensiz spektrumu bulunan ya da istenmeyen sesler bütününe gürültü denir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gürültü yani istenmeyen ses yakın gelecekte fizyolojik ve psikolojik hastalıkların temelini oluşturacak. Ülkemizde 2018 ikinci çeyreğinde yürürlüğe giren “Binaların Gürültüye Karşı Korunması” yönetmeliği uyarınca her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir

Bu doğrultuda akademik çalışmalarını Bilkent Üniversitesi’nde devam etmekte olan Akustik Uzman Yüksek İçmimar Eray Erdemli 2017 yılı itibari ile Erdemli Mimarlık alt kuruluşu olarak “Erdemli Acoustics” i hayata geçirmiştir. Akabinde alanında uzman ve saygın isimlerin liderliğinde faaliyetlerini sürdüren CSY Ar-Ge ve Mühendislik Mimarlık Danışmanlık ile çözüm ortaklığı anlaşması yapılmıştır.

Erdemli Acoustics bünyesinde mekân ve yapı akustik tasarımı, projelendirmesi ve uygulamalarının yanı sıra yapı sektörü için endüstriyel ürün üretimi yapan sanayi kuruluşları için akustik performans değerleri daha yüksek, katma değer sağlayacak, yenilikçi ve geliştirilebilir ürün tasarımları, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.