Ic-Mimar

İç Mimar

İç mimar genel anlamda belirli bir yapıdaki herhangi bir mekanın tüm gereksinimlerini belirleyen ve bu gereksinimleri karşılayan, aynı zamanda mekanları daha güvenli ve işlevsel alanlar haline dönüştüren meslek grubudur. Bu kimseler binaların ve iç mekanların, sıradan bir duvarın bile farklı açılardan çok daha estetik görünmesini sağlamak adına tasarımlar yaparlar. İç mekanları daha kullanışlı, işlevsel ve zevkli hale getirmeleri ile bilinirler. Renk ve aydınlatma gibi iç mimari öğeleri belli bir üslup çerçevesinde seçerek mekanlarda detaylar yardımıyla işlevsel alanlar yaratmaya özen gösterirler. İç mimarlar ihtiyaç dahilinde tüm gereksinimleri bir proje ile belirledikten sonra işe koyulurlar. Dahası projenin hayata geçirilmesinde de mühendisler kadar etkili olup saha çalışması içerisinde disiplinler arası organizasyon şemasının en başında yer alırlar.

İç Mimarların Faaliyet Alanları Nelerdir?

İç mimar faaliyet alanları nelerdir diye kapsayıcı bir soru sorduğumuzda genellikle faaliyet alanlarının konut yapıları ile sınırlı bir faaliyet alanı olduğu düşünülebilir. Her ne kadar ev yaşantısı ile özdeşleşse de saha çalışmalarında ve bina iskeletlerinin tasarımında dahi önemli rol üstlenmektedirler. Konut tasarımı ve dekorasyonu projeleri uzmanlık alanları olsa da ofis, restoran, otel ve cafe gibi insanın unsurunun var olduğu tüm yapı projelerinde içmimarlar görev üstlenmektedir. İçmimarlara olan ihtiyacın her geçen gün farklı yapı tiplerinde bile ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Sağlık merkezleri, kilinkiler, muayenehaneler, eğitim ve öğretim kurum yapılarının tasarımında da rol üstlenmekte olup ilgili yapılara estetik, konfor ve işlevsellik katacak düzenlemeleri yapmak adına çaba sarf ederler. Genel anlamda detay odaklı çalışan içmimarlar, bu detaylar ile bir yapı genelinde güze hoş ve güzel görünecek tasarımları büyük bir hassasiyetle ortaya çıkartırlar.

İç Mimar ile Dekorasyoncu Arasındaki Farklar Nelerdir??

İç mimar ve dekorasyoncu arasındaki farkları belirlemek için bu iki kavramı ayırmak gerekir. Birbiri ile çokça karıştırılan kavramlardan iç dekorasyon ve mimarlık alt dalı olan iç mimari birbirinden farklı iki kavramdır. Dekorasyoncular genel anlamda nesnelerin ve objelerin kurgusu ve seçimi için gerekli kararları almakta ve buna yönelik mesleki görev ve sorumlulukları icra etmektedirler. Belli bir eğitim ve meslek disiplininin parçası değillerdir.  İç mimar bir meslek dalı olup mimarlık sanatının alt başlıklarından biridir. İç mimarlık çeşitli mühendislik ve mimarlık alt başlıkları ile bir arada çalışan multi disipliner bir meslek dalıdır. İçmimalar ses, ışık, renk, ısı gibi bir çok iç mekan unsurunu teknik ve estetik açıdan titizlikle işlediği mekanları kullanıcı beğeni ve istekleri ile harmanlayarak özgün bir mozaik ortaya koymak adına çalışmaktadırlar. Gelişen CAD tabanlı programlar ile etkin bir biçimde bilgisayar destekli tasarım ve projelendirme süreçlerini ortaya koymakta olup  bu çalışmaları 3D sunumlar ile en iyi şekilde kullanıcıya aktarmayı hedeflemektedir. Dekoratörler ise daha çok bir iç mekanın estetik kaygıları ile yakından ilgilenir. Bir yapının ve iç mekanlarının uzmanlık isteyen teknik kısmında bir bilgi birikimine sahip değildirler. Dekoratörler genel anlamda iç mekanı dönemsel trendler ile bezemeyi hedefleyen bir süsleme sanatını icra etmektedirler.

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası`nı bakınız.